Półwyroby z tworzyw konstrukcyjnych (pręty, płyty i tuleje)

Aktualności

Dominik Bystrzycki KALPLAST realizuje projekt pn. 

„Wzmocnienie konkurencyjności firmy Kalplast poprzez wprowadzenie do oferty nowych i udoskonalonych produktów.

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2

 

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz podniesienie poziomu innowacyjności firmy Kalplast. 

Realizacja głównego celu nastąpi poprzez osiągnięcie trzech celów szczegółowych:

1.Zdywersyfikowanie oferty przedsiębiorstwa o dwa nowe produkty i jeden udoskonalony produkt

2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych i samodzielną produkcję prądu z odnawialnych źródeł energii.

3. Wdrożenie zaawansowanych technologii ICT poprzez inwestycję w system digitalizacji danych

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje osiągnąć w roku 2017, takie rezultatu projektu jak:

- wzrost zatrudnienia 1 etat.- operator plotera frezującego

- innowacyjność produktowa 3 szt.-1 nowy i 1 udoskonalony produkt w skali świata, 1 nowy w firmie.

- innowacyjności procesowa 1 szt.-linia technologiczna

- innowacyjności nietechnologiczna 2 szt.- 2 rozwiązania ICT

  

Wartość projektu : 867 882,76 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 317 518,08 PLN

 

 

Projekt realizowany w okresie 01.06.2016 – 30.06.2017.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od

Dominik Bystrzycki tel. 502 137 101