Półwyroby z tworzyw konstrukcyjnych (pręty, płyty i tuleje)

Zapytanie ofertowe 1/2016

Data publikacji: 01.08.2016 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Kalplast poprzez wprowadzenie do oferty nowych i udoskonalonych produktów.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. Dominik Bystrzycki KALPLAST zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór Wykonawcy następujących elementów projektu:

Budowa hali magazynowej.