Półwyroby z tworzyw konstrukcyjnych (pręty, płyty i tuleje)

POLIPROPYLEN [PP]

POLIPROPYLEN [PP]
Polipropylen pod względem właściwości mechanicznych, znajduje się między polietylenem a innymi technicznymi tworzywami sztucznymi (ABS, PA i in.). Podkreślić należy niską gęstość PP (ok. 0,92 g/cm3) oraz jego wysoką odporność chemiczną (jest odporny na roztwory soli, mocne kwasy i zasady, alkohole, tłuszcze, oleje, estry, ketony), dzięki czemu ma on duże znaczenie jako tworzywo antykorozyjne.

Zaletą PP jest jego obojętność fizjologiczna. Zakres temperatur pracy: 0; +100 °C (uwaga: niska udarność w temp. poniżej 0 °C). Możliwe, choć trudne jest jego spawanie oraz klejenie. PP jest tworzywem palnym. Półwyroby z PP dostępne są w kolorze szarobeżowy M.